vco-ob.cz | OB postupy | Hodnocení kvality závodů
SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
3. kolo Východočeského poháru
14. dubna 2012, Vyhnanice u Voděrad, SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
Pořadat. orgán Východočeská oblast sekce OB ČSOS
Tech. provedení SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)
Datum sobota 14. dubna 2012
Centrum Vyhnanice u Voděrad (viz mapa)
Trať klasická
Přihlášky do 08. 04. 2012 prostřednictvím přihláškového systému OB Haná
(výjimečně na e-mail Kuncova.J@seznam.cz, přihláška je přijata až po obdržení odpovědi)
Prezentace v centru závodu 8:45 – 9:30 hod.
Start 000 = 10:00 hod.
Vzdálenosti
centrum – start do 1500 m
centrum – cíl do 500 m
Mapa Klabalák, 1 : 10 000, ekvidistance 5m, stav březen 2011 (rychlá aktualizace 2012), hlavní kartograf Josef Doležal, mapový klíč ISOM 2000, mapa bude vodovzdorně upravena
Terén svažitý terén s údolíčky, středně hustá síť cest se všemi typy průchodnosti terénem, 300 - 430 m. n. m.
Dodatečné přihlášky ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Vklady
žactvo, HDR, P 50 Kč
ostatní 70 Kč
Způsob placení při prezentaci
Zapůjčení SI čipu na prezentaci, 40 Kč
Kategorie
H10N, H10CD10N, D10C
H12C, H12DD12C, D12D
H14C, H14DD14C, D14D
H16C, H16DD16C, D16D
H18CD18C
H21A, H21C, H21DD21A, D21C, D21D
H35C, H35DD35C, D35D
H45C, H45DD45C, D45D
H55C, H55DD55C
H65C, H65DD65C
HDR (děti a rodiče)
P (příchozí)
Předpis závodí se dle platných Pravidel OB a platného Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v OB
Funkcionáři
ředitel závodu: Václav Krmaš
hlavní rozhodčí: Lukáš Pátek, R2
stavba tratí: Vít Jiroušek, R3
Poloha centra závodu v mapě:


Zvětšit mapu | Naplánovat trasu do centra závodu
Partneři závodu

© 2012 SOOB Spartak Rychnov n. Kn.