vco-ob.cz | OB postupy | Hodnocení kvality závodů
SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
3. kolo Východočeského poháru
14. dubna 2012, Vyhnanice u Voděrad, SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
Ukázky mapy Klabalák


– měřítko 1 : 10 000, ekvidistance 5m, stav jaro 2011 (rychlá aktualizace 2012), hlavní kartograf Josef Doležal, rozměr A4, mapový klíč ISOM 2000
ukázka 1 ukázka 2 ukázka 3
ukázka 4 ukázka 5 ukázka 6
Náhled mapy a prostoru závodu


Mapa se u spodního okraje z velmi malé části překrývá s mapou Křivina a Křivina 2 (obě TYN).
prostor závodu

Partneři závodu

© 2012 SOOB Spartak Rychnov n. Kn.